Disclaimer

Privacy statement

Alle informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. IQ Leads spant zich maximaal in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement.

IQ Leads respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal IQ Leads, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

IQ Leads zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan IQ Leads, geeft u IQ Leads toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen u incidenteel informeren over onze diensten en daar direct aan gerelateerde zaken.

Van sitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

IQ Leads behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van IQ Leads worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. IQ Leads aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.