Rozen.nl

Met een fantastische domeinnaam ben je er nog niet alleen. Dat bewijst Rozen.nl. Deze shop rankt natuurlijk fantastisch op termen rondom rozen, maar was op zoek naar meer groei. Met alleen de websitebezoekers die letterlijk op zoektermen als Rozen.nl zochten behaalde deze shop al een aardige omzet. Er moest alleen meer uit te halen zijn. Het doel was dus om naast de organische huidige omzet, ook omzet te genereren uit andere kanalen. Uit de resultaten van een gedegen marktonderzoek bleek dat de groei vooral moest gaan zitten in Facebook, E-mail en Google Ads. Deze resultaten bleken uit onderzoek naar traffic en conversiebronnen van concurrentie. Uiteraard zat er ook groei in het ranken op termen waar de webshop niet standaard op rankt door middel van de domeinnaam.

Google Ads

Er draaide al een Google Ads account. Hierin zat voldoende conversiegerichte data om de campagnes om te bouwen. Door alle goede zaken uit het account te behouden en het slechte te verwijderen, waren we in staat het account op te frissen en de structuur te verbeteren. Hierdoor kregen we in één keer een beter beeld van de huidige staat en konden we verder gaan met optimalisatie. Doordat we erg snel al het gewenste aantal conversies behaalden, konden we zonder problemen uitbreiden naar de slimme biedstrategieën van Google. Hierdoor zien we een explosieve groei van 600% conversies en een daling van de kosten per conversie van 40%.

Rozen.nl
600%
Google Ads conversies
-40%
ROAS CPA
300%
E-mailmarketing omzet

SEO-Optimalisatie

Hoewel de webshop goed rankte op een specifiek aantal zoekwoorden, kwam dit voornamelijk door de domeinnaam. Om groei te realiseren besloten we gefaseerd het aantal zoekwoorden waar de shop potentieel op kon ranken te vergroten. Door het toevoegen van nieuwe content en de huidige content te optimaliseren hebben we een organische groei gerealiseerd van 400% in het eerste jaar.

E-mailmarketing

Uit het onderzoek kwam al snel naar voren dat e-mailmarketing een belangrijke factor is bij concurrerende bedrijven. Zo kwam naar voren dat Greetz haar meeste omzet uit e-mailmarketing haalt. Hoewel het product niet perse hetzelfde is, is het doel dat vaak wel. Een bosje rozen koop je vaak voor een ander, net als een wenskaart. Door middel van Reloadify stelde IQ Leads geautomatiseerde e-mailcampagnes op, van verlaten winkelwagens tot winback e-mails. Deze acties zorgde voor een groei van 300% in de omzet. Uiteraard draait IQ Leads ook handmatige e-mailmarketing campagnes op dagen waarbij de kans op conversie het grootst is, denk dan aan: Valentijn, Moederdag en Kerst.

Wil jij ook mooie resultaten behalen?
Neem dan contact op met onze online marketing specialisten en ontdek de mogelijkheden.